RADA DORADCZA

prof. dr hab. Izabela Święcicka

Kierownik Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka Fundacji Fulbrighta oraz Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN. Autorka ponad 60 publikacji naukowych, w swoim dorobku ma także patent.

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie w Białymstoku.
Przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

dr Dominik Bień

Asystent w Zakładzie Teorii Polityki w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych, Redaktor Naczelny Czasopisma Progress.

Jeden z założycieli Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

dr Dominik Delczyk

Radca prawny, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor w dyscyplinie nauki prawne.

Były przewodniczący Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

mgr inż. Jarosław Olszewski

Asystent w Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Dwukrotny przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.