Pełnomocnik ds. prawnych

Mgr Przemysław Mroczkowski


Prawnik i ekonomista, doktorant w dyscyplinie nauki prawne w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2021 – 2023 Przewodniczący Samorządu Doktorantów tejże uczelni, od 2023 roku pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu KRD ds. jakości kształcenia.