O nas

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Członkami Porozumienia są Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Głównymi zadaniami porozumienia są:

· reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów;

· współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą;

· organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego;

· wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów;

· współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce.