Kontakt

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich
Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego,
Hotel Asystencki nr 1,
ul. Polanki 63, pok.
29.
80-309 Gdańsk

@ kontakt@dfup.pl