IX Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

IX Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

W dniu 26 maja 2023 roku w Uniwersytet Gdański odbyło się IX Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W czasie posiedzenia Rektorzy podejmowali decyzje dotyczące m.in. sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz planu finansowego na rok 2023, a także obradowali nt. dotychczasowych działań Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia oraz rozmawiali o utworzeniu Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla…

II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

W dniach 16-18.06.2023 w Szczecinie odbyło się II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć też nas, dlatego na obradach stawił się Zarząd DFUP w składzie: Przewodniczący – mgr Sebastian BarczakSekretarz – mgr Bartosz Szymczak Zwłaszcza dla naszego Przewodniczącego był to ważny zjazd, ponieważ odebrał podziękowania z rąk Przewodniczącego KRD –…